ogrzewanie na olej przepracowany

Co to jest nagrzewnica?

ogrzewanie na olej przepracowany
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n.
pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach n. przemysłowe - stos.