skuteczne pozycjonowanie poznań

skuteczne pozycjonowanie poznań

W 2012 roku polski psycholog Michał

W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości. Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnie określić profil osobowościowy danej osoby, wymagane było udzielenie odpoDodane: 01-12-2018 07:59

Powrót do pełnej wersji: skuteczne pozycjonowanie poznań